TableView Swipe Actions

TableViewCell hücrelerini sağa veya sola kaydırınca çıkan aksiyonlar TableView Swipe Actions olarak isimlendirilir ve kullanıcı deneyimini arttıran önemli bir özelliktir. Swipe actions özelliğini standart TableViewCell hücrelerine kazandırabildiğimiz gibi Custom TableViewCell komponentlerine de kazandırabiliriz.

 

Custom TableViewCell yapımı hakkında şu yazıma göz atabilirsiniz:

 

Swipe aksiyonlarının hücrenin solundan mı yoksa sağından mı görüneceğini belirtmek bizim elimizde.

iOS 11 ile birlikte artık şu fonksiyonları kullanabilir hale geldik:

  • leadingSwipeActionsConfigurationForRowAt
  • trailingSwipeActionsConfigurationForRowAt

 

Hücrenin soldan kaydırılmasını sağlamak için snippet:

Çıktımız ise şekildeki gibidir:

 

Önemli Noktalar

Her bir UIContextualAction objesi bir menü aksiyonunu temsil eder. Ayrıca iki adet stil opsiyonu vardır: .normal ve .destructive. Destructive stilindeki UIContextualAction objesi silme ile alakalı bir aksiyon alacağını belirtir. Arkaplanı kırmızıya boyamasının sebebi budur.

UISwipeActionsConfiguration objesini yaratırken aksiyon listesine birden çok aksiyon vermek zorunda değiliz; tek aksiyon da olabilir.

Edit ve Delete aksiyonunun hangi IndexPath de olduğunu konsola yazdırdığımız bölümde hücre ile alakalı gerekli aksiyonları aldırabiliriz.

Hücrenin sağdan açılmasını sağlamak için ise yukarıdakine benzer olarak TableView in trailingSwipeActionsConfigurationForRowAt delegate metodunu kullanmamız gerek. Bu durumda da şöyle bir görüntüye sahip oluruz:

 

Böylece TableView Swipe Actions konusuna giriş yapmış olalım. Başka bir yazıda görüşmek üzere.